Vindkraftsparkerna växer fram

Ett flertal verk har nu kommit upp i den norra delen av projekten Rögle-Västraby. Projektens utveckling kan ses både från Kattarp och från Rögle.

Vindmøller

Pågående arbeten vindmøller

Pågående arbeten, 25 augusti 2015.

Alla vindkraftsdelar, torn och rotorblad, har nu nått Sverige via sjövägen och finns i Varbergs hamn varifrån de transporteras till parkerna.

Rotorblad i Varbergs hamn.

Rotorblad i Varbergs hamn.

Torndelar i Varbergs hamn

Torndelar i Varbergs hamn

Transporter av turbiner med tillhörande delar kommer via Trelleborg. Transportfrekvensen har anpassats till projektens tidplaner.

Dispenstransporterna till parkerna har fortsatt under de gångna veckorna. Ca en tredjedel av dessa transporter har nu genomförts.

Den oroliga väderleken med stora vindstyrkor under den gångna perioden har förorsakat tillfällig stopp i installationsarbetena och påverkar tidplanen. Färdigställandet av alla installationsarbeten senareläggs därför ca en vecka, till första veckan i oktober.