Vardars vindkraftsatsing

Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, og har organisert investeringene gjennom datterselskapet Vardar Boreas. Selskapet har aktivitet i Norge og Sverige.

Organisasjonskart Vindkraft

VARDAR AS

Vardar Boras

100%

Vardar Vind AB

Gjennom datterselskapet Vardar Vind AB har Vardar en vindkraftportefølje i sørlige Sverige bestående av to vindparker i drift med samlet installert kapasitet på 29 MW og en årlig produksjon på om lag 70 GWh. Dette er Kiaby i Kristianstad kommune og Rögle i Helsingborg kommune. Rögle vindkraftverk består av 8 turbiner med installert effekt på 2,85 MW, eller totalt 23 MW. Vindparken ble ferdigstilt i februar 2016. Kiaby som består av 3 turbiner med installert effekt på 2 MW hver, har vært i full drift siden 2012.

Kvalheim Kraft DA

På Mehuken i Kinn kommune i Vestland fylke har Kvalheim Kraft produsert vindkraft siden 2001. Mehuken 2, som består av 8 turbiner med en samlet ytelse på 18,4 MW sto ferdig høsten 2010. Sommeren 2014 ble de fem vindturbinene på Mehuken 1 tatt ned for å bli erstattet av 3 større vindturbiner. Prosjektet, som omtales som Mehuken 3, sto ferdig sommeren 2015. Til sammen produseres det nå ca 75 GWh per år fra vindparken Mehuken.

Haram Kraft AS

I januar 2018 solgte Vardar sine aksjer i Haram Kraft til Zephyr.

Vardar hadde fram til 2018 betydelige investeringer innen vindkraft Baltikum. Informasjon om dette finnes under «Vindkraft utlandet».

Nyheter og pågående prosjekter