Verksamheten flyttar till Västraby parken & ytterligare förseningar

Installationsarbeten
Alla installationsarbeten på vindkraftverken i Rögle parken avslutades den 20 oktober 2015.

Verksamheten-flytter-til

Denna del av byggverksamheten flyttar under dagarna till Västraby parken där
installationsarbetena påbörjas i slutet av veckan.

Transporter
Huvuddelen av de tidigare annonserade transporterna av grus som krävs i anslutning till transformatorstationerna, ca 50 bilar, liksom transporter av dessa stationer är mycket försenade och kommer inte att genomföras förrän under perioden december till mitten av februari 2016. Inga transporter planeras dock under jul- och nyårshelgen.

Ca 80 % av alla transporter av vindkraftsdelar har nu genomförts. Återstående transporter av detta material kommer att ske under vecka 44 till 51.