Vardar Varme inngår intensjonsavtale med Carbon Centric

Karbon anlegg

Bilde av Egil Granum – Viken Skog

Carbon Centric får tilgang til biogent CO2 fra Multi Brensel Kjele (MBK) på Hønefoss, og planlegger å installere et anlegg for CO2 fangst basert på fremtidig forventet energibalanse på Treklyngen Industriområdet. Dette vil være selskapet 2. installasjon, og det første anlegg som fanger CO2 fra et rent biogent brensel. MBK går da fra å være en del av det naturlige CO2 kretsløpet til å bli CO2 negativt. Dette blir en viktig installasjon for Vardar Varme, da prosess for CO2 fangst er termisk drevet, og vil optimalisere drift av våre anlegg.

Les mer om saken her: Først i Europa med karbonfangst på bioforbrenning