Vardar Varme innfører fastbeløp på nettleie for våre husholdningskunder fra 01.01.2019.

Vardar har en del faste kostnader knyttet til drift og vedlikehold av fjernvarmenettet i Hønefoss. I tillegg har vi kostnadene til målerinnsamling og regningsutsendelse hver måned. Disse kostnadene er omtrent de samme uavhengig av om du som kunde har et høyt eller lavt energiforbruk. Vi har derfor bestemt oss for å innføre et fastbeløp på kr 100,- pr måned for alle våre husholdningskunder fra 01.01.19.
For å kompensere litt for fastbeløpet er samtidig «nettleia» senket med 1 øre/kWh fra 01.11.18. Vårt «fastbeløp» ligger på under 50% av fastbeløpet til Ringerikskraft-Nett og vi er fortsatt garantert billigere enn strøm til oppvarming av boligen din.

Bilde: Det koster nesten like mye å koble til en fjernvarmekunde uansett forbruk.Rørene må legges og anlegget må vedlikeholdes. Vardar velger derfor å innføre et fastbeløp hver måned for alle husholdningskunder i 2019. Samtidig fjerner vi ett øre/kWh i nettleie.

Fastbeløp nettleie