Vardar utsteder grønn obligasjon

Vardar AS har utstedt en grønn obligasjon for å finansiere selskapets generelle virksomhet. Obligasjonen har en løpetid på 5 år, en første transje på 300 millioner kroner og en total låneramme på 500 millioner kroner. Obligasjonen vil bli notert på Oslo Børs.

Vardar grønn obligasjon
PDF-file – Vardar green bond
Børsmelding