Vardar øker sin eierandel i Nelja Energia AS

Vardars datterselskap Vardar Eurus AS kjøper ytterligere 17% av aksjene i det estiske selskapet Nelja Energia AS, og har etter transaksjonen en total eierandel på i overkant av 77%.

Oppkjøpet er et naturlig ledd i realisering av Vardars strategi og visjonen om å bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi.

Nelja Energia er et selskap som utelukkende investerer i fornybar energi i de baltiske landene, hovedsakelig innen onshore vindkraft. Selskapet har ved utgangen av 2014 223 MW i operativ drift fordelt på Estland og Litauen, i tillegg til 118 MW onshore vindkraft og 700 MW offshore vindkraft under utvikling. Nelja Energia er en betydelig aktør i det baltiske vindkraftmarkedet, og hadde ved utgangen av 2013 en markedsandel på i underkant av 40%.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Johannes Rauboti, telefon 916 45 264

Økonomisjef Iren Bogen, telefon 916 62 143

Pressemelding, PDF-fil
Børsen