Vardar øker sin eierandel i Kvalheim Kraft

Vardar kjøper 33% av andelene i Kvalheim Kraft DA fra DONG Energy gjennom sitt heleide datterselskap Vardar Boreas AS.
Børsmelding