Vardar øker eierandelen i Zephyr

Østfold Energi, Vardar og Energiselskapet Buskerud (EB) har i dag kjøpt DONG Energy sine aksjer i vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Østfold Energi eier etter transaksjonen 50 % av Zephyr, mens Vardar og EB eier 25 % hver.

«Avklaringen på eiersiden vil gi Zephyr gode rammer for å videreutvikle en betydelig portefølje av store prosjekter med konsesjon og avklart nettløsning» uttaler Zephyrs styreleder Kristin Ankile. Samtidig takker hun DONG for deres bidrag til det gode samarbeidet eierne i Zephyr har hatt siden stiftelsen av selskapet i 2006.

Zephyrs prosjektportefølje består i dag av 278 MW med endelig konsesjon. Ytterligere 369 MW har konsesjon fra NVE, men er påanket og ligger til behandling i OED.

Kontaktpersoner:
Kristin Ankile, direktør Vindkraft Vardar, tlf 950 48 875
Håkon Levy, finanssjef EB, tlf 958 69 399
Tommy Fredriksen, strategidirektør Østfold Energi AS, tlf 908 41 297

PDF-fil
Børsmelding