Vardar og Østfold Energi inn i Midtfjellet Vindkraft

Vardar AS og Østfold Energi AS kjøper gjennom heleide datterselskap hver 25 % av aksjene i Midtfjellet Vindkraft AS fra DONG Energy.
I forbindelse med kjøpet er det avtalt at Vardar og Østfold Energi gjennom en emisjon øker sin andel til 33,33 %. Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi blir dermed likeverdige eiere i selskapet.

Vardar og Østfold Energis samlede engasjement blir på om lag 400 mill. kroner, fordelt på kjøpesum til DONG, emisjon og lån til Midtfjellet Vindkraft AS. Engasjementet er fordelt likt på de to selskapene.

Fitjar Kraftlag har utviklet prosjektet på Midtfjellet siden midten av 1990-tallet. I 2005 ble DONG Energy valgt som partner i videreutviklingen av vindkraftparken. Selskapet fikk i 2008 rettskraftig konsesjon på å bygge inntil 150 MW på Midtfjellet.
Styret i Midtfjellet Vindkraft AS vedtok 2. september 2011 å investere i fase 1. Byggestart vil finne sted i september 2011. Det skal bygges 20 km vei og oppstillingsplasser for montering av de ca 20 turbinene. Hovedanleggsperioden vil vare fram til juli 2012. Selve vindturbinmontasjen vil starte i august 2012, og fase 1 skal etter planen være i full produksjon 1. januar 2013. Årsproduksjonen blir om lag 180 GWh. Fase 1 på Midtfjellet bygges ut med støtte fra Enova.

Samtidig med byggingen av vindkraftverket vil Sunnhordland Kraftlag bygge en ny 300kV linje fra Børtveit i Stord til Midtfjellet.
Etter at et felles svensk/norsk sertifikatmarked er etablert, vil det bli tatt stilling til bygging av fase 2 som er omtrent av samme størrelse som første byggetrinn.
Vardar og Østfold Energi ser Midtfjellet som et meget godt prosjekt som styrker selskapenes satsing på fornybar energi. Dette er helt i tråd med rådende norsk energipolitikk. Det er tilfredshet med at samarbeidet med DONG Energy har gjort det mulig å overta prosjektet, og de to selskapene ser fram til et godt samarbeid med Fitjar Kraftlag.

Kontaktpersoner
Vardar AS:
Adm.dir Johannes Rauboti – 916 45 264
Direktør Kristin Ankile – 950 48 875

Østfold Energi AS:
Strategidirektør Tommy Fredriksen – 908 41 297
Adm. direktør Rolf M. Gjermundsen – 908 51 901

Børsmelding