VARDAR AS

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi.

Vardar eier direkte og indirekte en betydelig portefølje av virksomheter innen verdikjeden for fornybar energi. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om en langsiktig og trygg avkastning til aksjonærene.

FAKTA OM KONSERNET

Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune.

Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme.

Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert.

Organisasjonskart

Vardar organisasjonskart2023

Visjon

Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.
Vardar har store realverdier i sin balanse. Dette krever en langsiktig strategisk tenkning, som kan bidra til å ta vare på og videreutvikle disse verdiene.

Misjon

Vardar skal bidra til å øke tilgangen på fornybar energi og bidra til bærekraftig reduksjon av klimagassutslipp.

Verdigrunnlag

Verdiene våre er en beskrivelse av de personlighetstrekk og egenskaper som skal kjennetegne vår adferd, våre holdninger og vår kommunikasjon.

Redelighet betyr at

  • Vi tar ansvar og holder det vi lover
  • Vi viser respekt og tillitt
  • Vi unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

Åpenhet betyr at

  • Vi mener det vi sier
  • Vi er framtidsrettet og tørr å tenke nytt

Profesjonalitet betyr at 

  • Vi skal levere kvalitet
  • Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner

Engasjert betyr at

  • Vi har energi
  • Vi har pågangsmot
  • Vi er kreative

Nyheter og pågående prosjekter

Vardars årsrapport 2023 forside
Vow Green Metals

Eiere

Fram til 01.01.2020 var Vardar eid av Buskerud Fylkeskommune som eneste A-aksjonær, og kommunene i tidligere Buskerud fylke som B-aksjonærer uten utbytte- og stemmerett. Etter dannelsen av Viken fylkeskommune har Vardar følgende eierstruktur:

AksjeeiereAntallEierandel
Asker6 89714,06 %
Drammen kommune12 79326,08 %
Flesberg kommune5541,13 %
Flå kommune1030,21 %
Gol kommune4420,90 %
Hemsedal kommune1910,39 %
Hol kommune4610,94 %
Hole kommune9221,88 %
Kongsberg kommune5 92112,07 %
Krødsherad kommune3730,76 %
Lier kommune6 44113,13 %
Modum kommune1 7373,54 %
Nes kommune3530,72 %
Nore og Uvdal kommune2650,54 %
Ringerike kommune5 73911,70 %
Rollag kommune3090,63 %
Sigdal kommune1 1282,30 %
Øvre Eiker kommune3 9548,06 %
Ål kommune4710,96 %
SUM49 054100 %

Vardars styre

Roar-Flathen

Roar Flåthen
Styreleder
(f. 1950)

Roar Flåthen er utdannet industrimekaniker, og var i 20 år ansatt i Kongsberg Våpenfabrikk. Han har lang fartstid fra ulike tillitsverv i fagbevegelsen, og var nestleder i LO i fem år, deretter leder i LO i syv år frem til 2013. Han har omfattende styreerfaring fra en rekke selskaper innenfor både offentlig og privat sektor, spesielt innen industri, bank og forsikring, media og forskning. Flåthen kom inn i styret og ble styreleder i Vardar i juni 2016.

Ingvild-Myhre

Ingvild Myhre
Styremedlem
(f. 1957)

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør og er Partner i Styresenteret/iStyrelsen.. Hun har blant annet bakgrunn som administrerende direktør i Alcatel Telecom, Telenor Mobil og Network Norway. Myhre har omfattende styreerfaring fra både offentlig og privat sektor, og har vært styremedlem i Vardar siden 2015.

Kristin Ourom
Styremedlem
(f. 1971)

Kristin Ourom er advokat med bred forretningsjuridisk kompetanse og erfaring innen energibransjen, corporate og bank/finans, og har særlig arbeidet med omstrukturering, strategiprosesser, transaksjoner og kontrakter. Hun er parter i Kvale advokatfirma DA, og innehar ulike styreverv. Hun har vært styremedlem i Vardar siden juni 2016.

Johnny Skoglund

Johnny Skoglund
Styremedlem
(f. 1957)

Johnny Skoglund er utdannet siviløkonom med bred kommersiell, operativ og strategisk erfaring fra i hovedsak luftfartssektoren.  Han har innehatt ulike ledende stillinger i SAS, Braathens, Airlift og Blueway.  I dag driver han i et partnerskap innenfor rådgivning og investering.  Har styreerfaring fra flere selskaper og kom inn som styremedlem i Vardar fra juni 2020

Knut Oscar Fleten

Knut Oscar Fleten
Styremedlem
(f. 1963)

Knut Oscar Fleten er Adm. dir i SpareBank 1 Hallingdal Valdres siden 1999, og er utdannet som Siv.øk fra NHH og Master i ledelse fra BI.  Han har og har hatt en rekke styreverv innenfor SpareBank 1 alliansen og i andre selskaper, blant annet SpareBank 1 Boligkreditt AS og Norsk Luftambulanse. Fleten kom inn som styremedlem juni 2020.

Historikk

Utgangspunktet for Vardar AS er Buskerud fylkeskommunes satsing på vannkraftutbygging og kraftoverføring som startet i 1919.

Utbyggingen av et regionalt kraftnett var det første som kom i gang, mens utbygging av vannkraftproduksjon startet på begynnelsen av 1960-tallet med bygging av kraftstasjonen Mykstufoss i Numedal. Denne kraftstasjonen hadde sitt første driftsår i 1964. I perioden fra 1970 til 1983 ble det satt i drift fire nye kraftverk og kjøpt to.

Energiloven som ble satt i verk fra 1991, ble startskuddet for en omfattende restrukturering i energibransjen. Virksomheten var organisert som aksjeselskap fra 01.01.1991, og senere ble også forretningsområdene nett og kraftproduksjon omdannet til egne AS. På slutten av 1990-tallet / begynnelsen av 2000 ble Drammen kommunes engasjement i kraftsektoren samordnet med fylkeskommunens. Resultatet av denne prosessen ble at Vardar AS og Drammen kommune begge ble 50% eiere av Energiselskapet Buskerud, som i ettertid har skiftet navn til Glitre Energi.

I tillegg til indirekte eierskap til kraftproduksjon via Glitre Energi, eier Vardar datterselskapet Vardar Vannkraft AS som disponerer 2/7 av produksjonen i kraftverkene Usta og Nes i Hallingdal. Øvrige eiere i disse verkene er E-CO Vannkraft (E-CO Energi) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon (Akershus Energi). Vardars totale eierandel i vannkraft inkl. 50% av Glitre Energis eierskap, utgjør en produksjon på i underkant av 2.000 GWh i året.

I 2001 kjøpte Vardar Kvalheim Kraft AS sammen med Østfold Energi og bygget vindparken Mehuken I. Vindkraft ble med dette et nytt satsingsområde for Vardar. Samarbeidet med Østfold Energi ble utvidet vesentlig i 2006 da partene i samarbeid med Dong Energy stiftet vindkraftselskapet Zephyr AS, som driver prosjektutvikling, gjennomføring og drift av vindkraftanlegg for eierne. Vardar etablerte i 2009 det heleide datterselskapet Vardar Boreas som eierredskap for vindkraftsatsing i Norge. I 2013 ble satsingsområdet utvidet til å også omfatte Sverige, gjennom selskapet Vardar Vind AB.

Gjennom Vardar Eurus, som ble stiftet i 2004, ble hovedsatsingen på vindkraft flyttet fra Norge til Estland på grunn av bedre rammebetingelser. Den første vindparken i Estland, OÜ Pakri Tuulepark, ble satt i drift i 2005. Siden utviklet Vardar Eurus sammen med lokale investorer i Estland energiselskapet Nelja Energia, som ble en ledende aktør innen vindkraft i Estland og Litauen. Nelja Energia investerte også i et CHP anlegg i Lativa. Eierne av Nelja Energia solgte i 2018 selskapet til Enefit Green, et datterselskap av det estisk statseide Eesti Energia.

Selskapet Øvre Eiker Fjernvarme AS ble etablert i 2003, og selskapets fjernvarmeanlegg i Vestfossen ble satt i drift samme år og baseres på biomasse som hovedenergikilde. Dette var Vardars første satsing på fjernvarme. Satsingen økte vesentlig gjennom etableringen av Hønefoss Fjernvarme i 2006, og utbygging og drift av fjernvarmevirksomhet i Hønefoss. Hønefoss Fjernvarme byttet i 2014 navn til Vardar Varme AS, og eier i dag alle aksjene i Øvre Eiker Fjernvarme AS.

Vardars misjon er å bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Dette danner grunnlag for alle investeringer selskapet gjør.