Vardar med investering i selskapet Vow Green Metals

Vow Green Metals

Vardar har som strategi å bidra til reduksjon av klimagasser.  For å kunne bli et lavutslippssamfunn, må vi også redusere klimautslipp fra metallurgisk industri.  Vardar investerer derfor i selskapet Vow Green Metals.  Dette selskapet skal produsere klimanøytralt biokarbon, som skal erstatte fossilt kull i metallurgisk industri.  Vardar investerer både i morselskapet og i fabrikken som skal bygges på Follum industriområde, der Vardar allerede er etablert med Vardar Varme.

Se børsmelding fra Vow Green Metals her: https://newsweb.oslobors.no/message/604978