Vardar Eurus AS og Freenergy AS går sammen om utbygging av vindpark i Litauen

Norsk versjon

English version

Lithuanian version