Vardar blir medeier i Sunly

Sunly

Sunly er en uavhengig kraftprodusent som utvikler og eier sol og vindkraft i Baltikum og Polen

Selskapet Sunly har hentet inn 28 millioner Euro i en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer for å sikre finansiering av utviklingsprosjekter. Selskapet har 132 MW solkraft i drift eller under bygging, og en betydelig prosjektportefølje innen både solkraft og vindkraft i markeder med sterk vekst og attraktive støttesystemer for ny fornybar energi. Estland, Latvia, Litauen og Polen har vært EU medlem siden 2004, og er som Norge (gjennom EØS-avtalen) en del av et felles Europeisk energimarked. Vardar er tilfreds med å få anledning til å delta i disse markedene gjennom en kompetent organisasjon som bidrar til både store reduksjoner i utslipp og attraktive avkastningsmuligheter.

Link til engelsk pressemelding fra Sunly.