Vardar leverer et godt resultat for 2021 som følge av gode kraftpris.

Konsernet har i 2021 et årsresultat på 205 millioner kroner etter skatt, og det har vært stabil og god underliggende drift innen alle forretningsområdene. For øvrig henvises til vedlagte årsregnskap.