Årsrapport 2018

Vardar Årsrapport 2018

Vardar leverer et historisk godt resultat for 2018 som følge av salg av virksomheten i Baltikum og økte kraftpriser.
Konsernet har i 2018 et årsresultat på 796 millioner kroner etter skatt, hvorav 659 millioner kroner kommer fra salg av virksomhet i Baltikum. Vardar startet sin satsning i Estland tilbake i 2004, og har ledet utviklingen av selskapet Nelja Energia AS til å bli den ledende aktøren innen fornybar energi i de baltiske landene. Selskapet ble i 2018 solgt, og Vardar har realisert en årlig avkastning på investert kapital på 13,4 % regnet fra 2005. Etter salget har Vardar mor nedbetalt 1,25 mrd kroner i banklån og styret foreslår utbetaling av utbytte med 740 millioner kroner.

Løft i kraftprisene og innføring av sikringsbokføring på valutaderivater økte resultat fra videreført virksomhet med 187 mnok etter skatt sammenlignet med 2017. For øvrig henvises til vedlagte årsregnskap.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Robert Olsen, telefon 91 67 48 93
CFO Iren Bogen, telefon 91 66 21 43

Vardar årsrapport 2018 – PDF-fil

Vardar årsrapport 2018 – på Børsen