Vardar Årsrapport 2010

Vi har valgt å lage en komprimert utgave i år, mer utfyllende informasjon om våre virksomhetsområder finner du på nettsidene.
Vardars Årsrapport, norsk PDF-fil

Vardar Annual Report, english PDF-file