Vardar åpner vindpark i Sverige

Lørdag 12. mars var alle involverte i prosjektet, naboene til vindparkene og andre interesserte invitert til offisiell åpning av Rögle og Västraby vindparker.

Vardar eier Rögle vindpark, som er bygd samtidig med og i samarbeid med eieren av Västraby vindpark.

Den offisielle åpningen skjedde ved en av turbinene, med musikk framført av et studentorkester fra Lund, og taler av representanter for eierne Vardar Vind AB og Västraby Gård Energi AB. Håkan Ranestig fra Öresundskraft, som har bygget transformatorstasjonen som kobler vindparkene til nettet, holdt også tale. Han kunne fortelle at vindparkene er det største anlegget for produksjon av fornybar energi Öresundskraft noen gang har koblet inn i sitt nett, og at årsproduksjonen fra turbinene tilsvarer åtte prosent av det totale strømforbruket i Helsingborg kommune.

Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, stod for selve åpningen, med tale og klipping av snor. Han nevnte i sin tale at Helsingborg kommune har som ambisjon å bli selvforsynte med elektrisk kraft. Det vil si at all strøm som forbrukes i kommunen også skal produseres innenfor kommunens grenser. Rögle og Västraby gir et godt bidrag til at denne målsetningen kan nås.

Dessverre var ikke værgudene på vår side denne dagen, med tykk tåke og begrenset sikt. Likevel kom det ca. 150 besøkende til åpningen. Etter at den offisielle delen var gjennomført, fikk alle servert pølser og brus fra utendørs grill. Det ble også gjennomført en quiz, med spørsmål relatert til vindparkene, og alle som hadde riktige svar fikk premie, der førstepremien var en bærbar PC.

Dagen ble avsluttet med et foredrag om prosjektet fram til nå, og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres framover.

Helsingborgs Dagblad var tilstede med journalist og fotograf, og deres artikkel kan leses her: http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/03/12/ett-blas-for-ny-energi/

Orkesteret

Orkesteret.

Tale

Det ble holdt taler av, fra venstre, Kristin Ankile Vardar Vind, Jan Barchan Västraby
Gård Energi, Håkan Ranestig Öresundskraft og Lars Thunberg kommunalråd
Helsingborg kummune.

Vardar Vindpark Sverige

Flyfoto tatt fredag 11. mars. 4 av Västrabys 5 turbiner nærmest, og Rögles
8 turbiner i bakgrunnen.