Vær miljøvennlig – unngå fakturagebyr

Fra 1. Januar 2015 innfører Vardar Varme og ØEF gebyr på papirfaktura Vardar oppfordrer våre kunder til å motta fakturaen elektronisk fremfor papir. Dette sparer miljøet og vi sparer kostnader på utsending av fakturaer.
Det er selvfølgelig opp til en hver enkelt å velge den løsningen som passer best, men de som fortsatt ønsker papirfaktura vil fra 1. januar 2015 få tillagt et fakturagebyr på kr 39,- inkl. mva. Kunder kan velge å motta fakturaen via e-postfaktura eller Efaktura. Begge avtalene kan kombineres med avtalegiro.

Vær miljøvennlig

Informasjon om de forskjellige alternativene:

E-postfaktura
Faktura blir tilsendt på e-post
Betaling skjer på samme måte som ordinær giro
Eposten inneholder all nødvendig informasjon, samt fakturaen i sin helhet som vedlegg
Kan kombineres med SMS faktura og/eller avtalegiro

Bestill faktura tilsendt på epost ved å sende en email til gudber@vardar.no.
Skriv: Kundenummer og navn og hvilken emailadresse du ønsker å motta fakturaen på.

eFaktura
Fakturaen blir sendt i nettbanken
Betalingen skjer når dugår inn å godkjenner fakturaen
eFakturaen inneholder all informasjon, og du kan se den i sin helhet på vedlegg
Du slipper å taste inn KID-nummer
Kan kombineres med avtalegiro

Du kan bestille eFaktura i nettbanken din.
Når du inngår avtale om eFaktura får du varsel på epost når en ny eFaktura er tilgjengelig i nettbanken. Du må selv gå inn å godkjenne i nettbanken for at fakturaen skal belastet. Har du avtalegiro går dette automatisk.

Fakturagebyr for papirfaktura
For alle som ønsker å motta fakturaen på papir, vil det bli lagt til et gebyr på kr 39,- for produksjon og utsending av faktura.

Ta gjerne kontakt med Gudbrand Bergsund på tlf: 90 55 65 38 eller mail: gudber@vardar.no
dersom du ønsker mer informasjon.