Transporter som kräver dispens

Under morgonen/förmiddagen den 14 och den 15 januari ankommer till arbetsplatsen transporter med ingjutningsgods s.k. ”tower base rings” som används för övergång mellan vindkraftverkens fundament och torn.
Varje transport kommer att bestå av fyra lastbilar, två av dessa kräver Trafikverkets dispens p.g.a. av övergångsstyckenas storlek m.m.
Transporterna kommer att köra både in och ut från arbetsplatsen via Tånga/Rögle.