Tidningen Svensk Vindkraft besöker Rögle och Västraby vindkraftsparker

Svensk Vindkraft är en tidning med syfte att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling i hela landet, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete.

Tidningen besökte Rögle och Västraby vindkraftsparker under september. Sökväg till tidningens dokumentation m.m. från detta besök ges nedan:

https://www.facebook.com/tidningensvenskvindkraft?fref=nf

https://goo.gl/maps/CnHtUDqaF2R2