Tellenes vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.

300616-Tellenes-vindpark-solgt-til-BlackRock

F.v: Styreleder i Zephyr, Kristin Ankile, direktør Sverker Åkerblom, BlackRock,
Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi og Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr.

Vindparken vil ha 50 turbiner, en total kapasitet på 160 MW og en forventet årsproduksjon på i overkant av 500 GWh når den etter planen står ferdig i 2017. Når vindparken settes i drift vil den være den største operative vindparken i Norge. Det er inngått en langsiktig kraftsalgsavtale for hele energiproduksjonen. Zephyr utvikler norske vindkraftprosjekter og eies av energiselskapene Vardar (25 %), Energiselskapet Buskerud (25 %) og Østfold Energi (50 %). Tellenes vindpark har vært utviklet av Zephyr (73,75 % eierandel) sammen med Norsk Vind Energi (26,25 % eierandel), og prosjektet vil ikke kreve ytterligere investeringer fra noen av eierne. Partene er enige om å ikke offentliggjøre finansielle detaljer om transaksjonen.

Se pressemeldingen: Google annonserer sin første vindkrafttransaksjon i Norge
eller Vardars børsmeldingen på Newsweb for mer informasjon.

Pressekontakter:
Vardar:
Direktør vindkraft Kristin Ankile, kristin.ankile@vardar.no, +47 950 48 875,
Adm. dir. Thorleif Leifsen, thorleif.leifsen@vardar.no, tlf. +47 957 02 070

Energiselskapet Buskerud:
Konsernsjef Pål Skjæggestad, pal.skjaeggestad@eb.no, tlf. +47 900 33 690
Finanssjef Håkon Levy, hakon.levy@eb.no, tlf. +47 958 69 399

Østfold Energi:
Adm. dir Oddmund Kroken, ok@ostfoldenergi.no, tlf. +47 952 68 149
Kommunikasjonsrådgiver Tone Reiten Sundnes, tsr@ostfoldenergi.no, tlf. +47 951 79 597