Tag Archive for: Delårsrapporter

Vardar halvårsrapport 2023

Vardar halvårsrapport 2022

Vardar halvårsrapport 2021

Vardar halvårsrapport 2020

Vardar halvårsrapport 2019

Vardar halvårsrapport 2018

Vardars halvårsresultat 2018 er preget av god produksjon og høye kraftpriser. Periodens resultat etter skatt ble på 110,3 millioner kroner, en økning på 80,9 millioner kroner fra første halvår 2017. Se Vardars børsmeldingen på Newsweb for mer informasjon.

Vardar halvårsrapport 2017

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 mnok. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.Vardar er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har […]

Halvårsrapport 2016

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor. Nedgangen henger sammen med lavere vindkraftproduksjon i forhold til 2015 som var et spesielt godt vindår, samt negative verdiendringer på derivater. Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. […]

Halvårsrapport 2015

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår på 131,2 mnok, en økning på 50 mnok i forhold til samme periode i fjor. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god vindkraftproduksjon i Baltikum, og økt resultat fra det tilknyttede selskapet Energiselskapet Buskerud AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært […]