Tag Archive for: Børsmeldinger

Årsresultat Vardar 2011

Vardar leverte i 2011 et årsresultat etter skatt på 156,3 mill kr. Årsresultat Vardar 2011 – PDF-fil Årsresultat Vardar 2011 – på Børsen

Vardar og Østfold Energi inn i Midtfjellet Vindkraft

Vardar AS og Østfold Energi AS kjøper gjennom heleide datterselskap hver 25 % av aksjene i Midtfjellet Vindkraft AS fra DONG Energy. I forbindelse med kjøpet er det avtalt at Vardar og Østfold Energi gjennom en emisjon øker sin andel til 33,33 %. Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi blir dermed likeverdige eiere i selskapet. […]

Årsresultat Vardar 2010

Les mer

Obligasjonslån børsnoteres 30.03.2011

Prospekt Verdipapirdokument

Halvårsresultat Vardar 2010

Les mer

Vardar Eurus styrker sin posisjon i Baltikum

Les mer

Børsnotert obligasjonslån

Les mer

Årsregnskap korrigert 2009

Les mer

Årsregnskap 2009

Les mer

Vardar selger andeler i Kvalheim Kraft

Les mer