Tag Archive for: Børsmeldinger

Vardar årsrapport 2014

Vardars Årsrapport 2014 Vardar årsrapport 2014 – på Børsen

Vardar noterer grønn obligasjon på Oslo Børs

Prospekt finnes her. Verdipapirdokument Registreringsdokument Vardar grønn obligasjon

Vardar øker sin eierandel i Nelja Energia AS

Vardars datterselskap Vardar Eurus AS kjøper ytterligere 17% av aksjene i det estiske selskapet Nelja Energia AS, og har etter transaksjonen en total eierandel på i overkant av 77%. Oppkjøpet er et naturlig ledd i realisering av Vardars strategi og visjonen om å bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi. Nelja Energia er […]

Vardar øker eierandelen i Zephyr

Østfold Energi, Vardar og Energiselskapet Buskerud (EB) har i dag kjøpt DONG Energy sine aksjer i vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Østfold Energi eier etter transaksjonen 50 % av Zephyr, mens Vardar og EB eier 25 % hver. «Avklaringen på eiersiden vil gi Zephyr gode rammer for å videreutvikle en betydelig portefølje av store prosjekter med konsesjon og […]

Vardar utsteder grønn obligasjon

Vardar AS har utstedt en grønn obligasjon for å finansiere selskapets generelle virksomhet. Obligasjonen har en løpetid på 5 år, en første transje på 300 millioner kroner og en total låneramme på 500 millioner kroner. Obligasjonen vil bli notert på Oslo Børs. Vardar grønn obligasjon PDF-file – Vardar green bond Børsmelding

Årsregnskap Vardar 2013

Vardar konsernet avlegger i 2013 et årsresultat etter skatt på 163,8 mill. kroner. Årsresultat Vardar 2013 – PDF-fil Årsresultat Vardar 2013 – på Børsen

Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport 2013 

Vardar øker sin eierandel i Kvalheim Kraft

Vardar kjøper 33% av andelene i Kvalheim Kraft DA fra DONG Energy gjennom sitt heleide datterselskap Vardar Boreas AS. Børsmelding

Årsresultat Vardar 2012

Vardar konsernet avlegger i 2012 et årsresultat etter skatt på 206,5 mill. kroner, mens tilsvarende tall for 2011 var 156,3 mill. kroner. Årsresultat Vardar 2012 – PDF-fil Årsresultat Vardar 2012 – på Børsen