Tag Archive for: Børsmeldinger

Vardar årsrapport 2016

2017 Vardar halvårsrapport Vardar årsrapport 2016 – på Børsen

Halvårsrapport 2016

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor. Nedgangen henger sammen med lavere vindkraftproduksjon i forhold til 2015 som var et spesielt godt vindår, samt negative verdiendringer på derivater. Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. […]

Tellenes vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi. F.v: Styreleder i Zephyr, Kristin Ankile, direktør Sverker Åkerblom, BlackRock, Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi og Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr. Vindparken vil […]

Generalforsamlingen avholdt i Vardar AS

På dagens generalforsamling i Vardar AS ble resultatregnskap og balanse for 2015 godkjent, og det ble vedtatt å utbetale et utbytte på 88 mnok. Det ble valgt nye medlemmer til styret i selskapet. De nye medlemmene er: Roar Flåthen, Jon A. Steen, Kristian Thowsen og Kristin Ourom. Styret i Vardar AS består etter dette av: […]

Vardar årsrapport 2015

Vardar årsrapport 2015 – PDF-fil Vardar årsrapport 2015 – på Børsen

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS etter at Aquila Capital kom inn som majoritetseier i selskapet. Ny aksjonæravtale ble signert 29. desember. Boers_og_pressemelding_29_desember Børsen

Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft

Midtfjellet Vindkraft AS – hvor Østfold Energi AS, Vardar AS, Energiselskapet Buskerud AS og Fitjar Kraftlag AS direkte/indirekte har eierandeler på 33,33 %, 16,66 %, 16,66 % og 33,33 % – gjennomfører en strukturert prosess med innhenting av ny egenkapital gjennom en emisjon på om lag MNOK 300. Endelig avtale med en internasjonal investor forventes […]

Halvårsrapport 2015

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår på 131,2 mnok, en økning på 50 mnok i forhold til samme periode i fjor. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god vindkraftproduksjon i Baltikum, og økt resultat fra det tilknyttede selskapet Energiselskapet Buskerud AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært […]