Tag Archive for: Børsmeldinger

Generalforsamlingen avholdt i Vardar AS

På dagens generalforsamling i Vardar AS ble resultatregnskap og balanse for 2015 godkjent, og det ble vedtatt å utbetale et utbytte på 88 mnok. Det ble valgt nye medlemmer til styret i selskapet. De nye medlemmene er: Roar Flåthen, Jon A. Steen, Kristian Thowsen og Kristin Ourom. Styret i Vardar AS består etter dette av: […]

Vardar årsrapport 2015

Vardar årsrapport 2015 – PDF-fil Vardar årsrapport 2015 – på Børsen

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS etter at Aquila Capital kom inn som majoritetseier i selskapet. Ny aksjonæravtale ble signert 29. desember. Boers_og_pressemelding_29_desember Børsen

Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft

Midtfjellet Vindkraft AS – hvor Østfold Energi AS, Vardar AS, Energiselskapet Buskerud AS og Fitjar Kraftlag AS direkte/indirekte har eierandeler på 33,33 %, 16,66 %, 16,66 % og 33,33 % – gjennomfører en strukturert prosess med innhenting av ny egenkapital gjennom en emisjon på om lag MNOK 300. Endelig avtale med en internasjonal investor forventes […]

Halvårsrapport 2015

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår på 131,2 mnok, en økning på 50 mnok i forhold til samme periode i fjor. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god vindkraftproduksjon i Baltikum, og økt resultat fra det tilknyttede selskapet Energiselskapet Buskerud AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært […]

Vardar årsrapport 2014

Vardars Årsrapport 2014 Vardar årsrapport 2014 – på Børsen

Vardar noterer grønn obligasjon på Oslo Børs

Prospekt finnes her. Verdipapirdokument Registreringsdokument Vardar grønn obligasjon

Vardar øker sin eierandel i Nelja Energia AS

Vardars datterselskap Vardar Eurus AS kjøper ytterligere 17% av aksjene i det estiske selskapet Nelja Energia AS, og har etter transaksjonen en total eierandel på i overkant av 77%. Oppkjøpet er et naturlig ledd i realisering av Vardars strategi og visjonen om å bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi. Nelja Energia er […]