Stenging av fjernvarmetilførselen for noen kunder 24 februar fra kl 9.00

Pga, tilkobling av ny kunde i Arnemannsveien må vi dessverre stenge ned leveransen til kunder i Stabellsgate, Hoffsfossveien og Soknedalsveien på onsdag 24 februar i tidsrommet 9.00 til 19.00.
Dette medfører at man ikke har varmt tappevann i tidsperioden, og at man kanskje vil merke at det blir litt lavere innetemperatur utover dagen. Kaldt tappevann vil fungere normalt. Vi starter kl 9.00 og har satt på ekstra mange på jobben for å bli ferdige så raskt som mulig. Alle berørte kunder er varslet direkte.

Vi beklager de belastningene som dette måtte medfører for de berørte kunder og skal gjøre vårt aller beste for å få gjort jobben raskt. Kontakt Gudbrand Bergsund på tlf 90 55 65 38 eller mail: gudbrand.bergsund@vardar.no dersom dere har spørsmål om saken.