Statusrapport 22 januari 2016 & invigning av parkerna

Installation av rotorblad

Installation av rotorblad i Västraby parken, foto GE

Färdigställandet av vindkraftsparkerna är nu inom räckhåll. Alla vindkraftverk är på plats och leveranser av transformatorstationerna avslutas under nästa vecka. Därefter kommer det endast att återstå mycket begränsade leveranser av grus vilka avslutas under februari.

Driftsättning av Rögle parken startar i början av nästa vecka. Vindkraftverken kommer att driftsättas fortlöpande, under slutet av januari och till och med februari månad.

Avveckling av arbetsplatsen kommer att ske under perioden februari – mars.

Parkerna kommer att invigas under förmiddagen den 12 mars då alla närboende är välkomna till Västraby gård. Vi kommer att informerar om parkerna, uppföljning av tillståndsvillkoren, om de åtgärder och den kontroll som är aktuella under 2016 samt bjuder på korv och öl.