Samordning av virksomheten i Baltikum

Vardar Eurus sine eierandeler i Baltiske selskaper samordnes med de øvrige eierne og samles i et selskap som vil få navnet Nelja Energia.
Verdivurderinger av de enkelte eiernes andeler i prosjektene ligger til grunn for eierfordelingen i det fusjonerte selskapet. Vardar Eurus vil bli majoritetseier, med en eierandel på i overkant av 60 %. Samordningen styrker Vardar Eurus sin satsning innen fornybar energi i Baltikum og gir selskapet en kontrollerende posisjon i prosjektene. Transaksjonen vil dessuten til en viss grad være risikoavdempende ved at Vardar Eurus sine verdier fordeles på flere prosjekter.

Transaksjonen krever godkjennelse fra Estiske konkurransemyndigheter.

Vardar Eurus eies 90 % av Vardar AS og 10 % av det nordiske miljøinvesteringsfondet NEFCO. Virksomheten omfatter utvikling, bygging og drift av anlegg for produksjon av fornybar energi.

Eierstrukturen i Vardar Eurus påvirkes ikke av omstruktureringen.

Kontaktpersoner
Vardar AS:
Adm. Dir Johannes Rauboti – 916 45 264
CFO Iren Bogen – 916 62 143