Projektinformation 29 oktober 2014

Projektets anläggningsarbeten följer gällande tidplaner. Vägbyggnationen i Västraby parken är nu avslutad, byggnationen av vägar och uppställningsplatser pågår i Rögle parken sedan den 20 oktober.

Med den nuvarande framdriften finns det möjlighet att byggnationen av vägar etc. i Rögle parken färdigställs redan i månadsskiftet november-december. Detta innebär i sin tur att de grustransporter som kommer från väg 112 i stort sett kommer att upphöra. Endast enstaka grustransporter kommer därefter att krävas för kompletterande anläggningsarbeten.

Nuvarande tidplaner innebär att start av betongarbeten, gjutning av betongfundament, närmar sig och att det första fundamentet kommer att gjutas om ca 2 veckor.