PROJEKTETS STATUS

Vindstyrkan på upp till 20 m/s har föranlett ytterligare förseningar. Vindkraftspark Rögle börjar trots det ta form och installationsarbetena i denna del av projektet bör färdigställas inom 2-3 veckor.

PROJEKTETS STATUS

En stor del av verksamheten flyttar därefter till Västraby Gårds marker.

Prosjektets status

Projektet väcker nyfikenhet hos både människor och hos de fyrbenta vännerna.