PROJEKTETS FRAMDRIFT

är nu märkbar. Drygt 2/3 av de transportvägar som krävs för vindkraftparkernas byggnation och drift är nu byggda.
Projektens status den 30 oktober 2014 framgår av bifogade flygbilder.

Prosjektets framdrift

Vy från sydväst, vägnätet i Västraby park. Vägnätet i Rögle park i bakgrunden.
Foto Perry Nordeng

Prosjektets framdrift

Vy norrifrån över vägnätet i Rögle park. Vägnätet i Västraby park i bakgrunden.
Foto Perry Nordeng

Prosjektets framdrift

Vy från sydost över vägnätet i Rögle park. Stureholms gods i bakgrunden.
Foto Perry Nordeng

Prosjektets framdrift

Vy österifrån över vägnätet i Västraby park.
Foto Perry Nordeng