PROJEKTETS FÖRSTA FUNDAMENT

kommer att gjutas tisdagen den 18 november. Alla armeringsjärn är nu på plats.

Første fundament

Pålningsarbetet för ett av fundamenten avslutas.

Første fundament

Betongpålar kapas i nivå med betongfundamentets underkant.

Første fundament