Projektens status 25 september 2015, förseningar och tillkommande transporter

Lite drygt två tredjedelar av dispenstransporter med torndelar och rotorblad har nu genomförts. Fortsatta transporter har stått stilla ett tag p.g.a. vägarbeten i Varberg vilka har hindrat passage mellan hamnen och E6.

Vindpark

Foto Perry Nordeng.

Installationsarbetena har inte kommit lika långt p.g.a. ogynnsamma väderleksförhållanden, ovanligt höga vindar under augusti-september vilket har resulterat i ett stort antal stilleståndsdagar. Inga arbeten som inkluderar lyft på högre höjder har kunnat genomföras under dessa dagar.

Vindmølle arbeid

Ytterligare försening, ca en vecka, har förorsakats av ett maskinhaveri som nyligen inträffade på projektets stora kran, bild nedan.

Vindmølle

Nämnda förseningar innebär att projektens tidplan måste justeras vad avser både transporter och installationsarbeten.

Återstående transporter av vindkraftsverk
Dessa transporter beräknas nu pågå under en betydligt längre period än planerat. Transporterna av vindkraftsdelar bör avslutas före mitten av november. Antalet av dessa transporter är oförändrat.

Tillkommande transporter
Varje vindkraftverk kommer att kompletteras med en transformatorstation som förläggs i direkt anslutning till verken. Transformatorstationernas slutliga utformning blev klar häromveckan. Detta resulterar i följande kompletteringar:

Markarbeten för grundläggning av dessa stationer; här krävs ca 35 grustransporter (lastbil med släp) vilka kommer att genomföras under omkring tre veckor med start måndagen den 28 eller tisdagen den 29 september. Transporterna kommer till arbetsplatsen via Tånga och Rögle och återvändande lastbilar kommer att köra tillbaka till väg 112 via Välinge.

Transport av 13 st transformatorstationer; dessa 13 transporter sker som dispenstransporter och genomförs preliminärt under november – början av december.