Pressemelding: Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS inngikk i går 19.juni, avtale med det tyske selskapet Nordex om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i Hordaland.
Avtalen omfatter leveranse av 23 vindturbiner til andre byggetrinn av prosjektet.

Kontraktsignering

Nordex har mer enn 25 års erfaring med vindkraft i en rekke land og har installert mer enn 4.600 vindturbiner på verdensbasis, og starter om 2 måneder montasjen av turbinene til byggetrinn 1.

Daglig leder i Midtfjellet Vindkraft, Ole Vidar Lunde, er fornøyd med leverandør og kjøpet av vindturbinene.

–Med dette kjøpet fullføres kjøpet av turbiner til prosjektet. Vi ser fram til et godt samarbeid med Nordex, sier Lunde.

Vindturbinene som skal leveres på Midtfjellet har alle en ytelse på 2,5 MW, med tårnhøyde på ca 80 m og rotordiameter på henholdsvis 90 og 100 m.
Fase 1 i Midtfjellet Vindkraftverk bygges med investeringsstøtte fra Enova SF, mens fase 2 er det første store vindkraftverket i Norge som baserer inntektene fra det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

Fitjar Kraftlag og Østfold Energi eier 1/3 hver av Midtfjellet Vindkraft AS, mens Vardar og EB Kraftproduksjon eier 1/6 hver.

Fremdrift
Byggestart for prosjektet var i september 2011. Det er til nå bygd 25 av i alt 27 ca. km vei, oppstillingsplasser for montering av turbinene, og i alt 13 av fundamentene er ferdig støpt. Hovedanleggsperioden vil vare frem til årsskiftet 2012/2013.

Selve vindturbinmontasjen i andre byggetrinn vil starte i april 2013, og ventes ferdigstilt i løpet av høsten 2013.
Midtfjellet Vindkraftverk vil være ferdigstilt sommeren 2014 og forventet årsproduksjon er ca. 350 GWh, tilsvarende forbruket til 17.500 husstander.

Kontaktperson
Ole Vidar Lunde, daglig leder Midtfjellet Vindkraft AS – tlf. 97 62 03 03

Mer informasjon
www.midtfjellet-vindkraft.no/
www.fitjar-kraftlag.no/
www.vardar.no
www.ostfoldenergi.no/
www.eb-kraftproduksjon.no

Pressemelding