Presentasjon fra informationsmӧte om Rӧgle og Västraby vindkraftsparker

Läs mer