POSITIVT MED VINDKRAFT PÅ MEHUKEN

Det norske mediebildet har vært preget av mye negativt om vindkraft den siste tiden. På Mehuken i Kinn kommune har det vært vindmøller siden 2001, og de lokale erfaringene med vindparken er positive. Den tidligere ordføreren fremhever vindparkens betydning for folkehelsen og også betydningen for lokal strømforsyning og næringsutvikling. Vindparken eies av Kvalheim Kraft DA, hvor Vardar eier 50%.