PM-Mote bygget ble nr 300!

Siden oppstarten i 2006 har Vardar Varme AS jobbet jevnt og trutt med å koble på nye kunder på byens fjernvarmenett. PM-Mote bygget på Hvervenmoen ble i dag bygg nr 300 i Hønefoss som kan varmes opp med miljøvennlig fjernvarme. Det synes vi er en milepæl det er verdt å feire litt.

Hvervenmoen

Fra oppstarten i 2006 på Hvervenmoen har vi nå lagt over 5 mil med rør i Hønefoss Sentrum – og titalls millioner er brukt på å pusse opp gatene etterpå. I dag har vi rørnett fra Hvervenmoen i sør til Almemoen i nord og de aller fleste oljefyrer i større bygg i byen er faset ut.

Henrik Rode

Bilde: Henrik Rode fra Vardar starter den nye varmesentralen på PM-Mote. I bakgrunnen ser du oljefyren som nå blir faset ut.

Ringerike Kommune har vært flinke til å fase ut oljefyrer i alle kommunale bygg der fjernvarme har vært tilgjengelig og sammen har man jobbet for at Hønefoss skal bli en renere, mer miljøvennlig by.

Vardar varmer også opp ca 1500 leiligheter tilknyttet Ringerike Boligbyggerlag, Ringerike sykehus, Statens Kartverk og nye Hønefoss videregående skole for å nevne noen. Vardar Varme produserer i dag ca 40 000 000 kWh årlig. Vi bruker flis fra skogene på Ringerike og returtre til å varme opp vannet som sendes ut til kundene rundt i byen. Det aller meste av dette går med til fyring der det var oljefyr tidligere. Samlet sparer disse kundene Hønefoss by for et CO2 utslipp på ca 8 000 000 kg årlig! Det tilsvarer ca. 53 millioner kilometer bilkjøring i sentrum pr. år.

Vi har stor kapasitet til å levere enda mer fornybar energi og gleder oss over stor byggeaktivitet i Hønefoss by.

rekordår fornybar fjernvarme og fjernkjøling

Bilde: På kalde vinterdager er det full action på Follum for å produsere energi til Hønefoss by. Men vi har fortsatt god kapasitet til eventuelle nye kunder.