Pan Innovasjon stiftet

Vardar er en av eierne bak Pan Innovasjon AS som ble stiftet 14. september
Vardar har sammen med de andre eierne, Follum Industripark, Viken Skog, Norske Skog og Lindum stiftet innovasjonsselskapet Pan Innovasjon. Pan skal være en arena for skogbasert industri, og skal skape et industrielt innovasjonsmiljø basert på skogressurser og trevirke. Målet er at nye aktører og/eller produkter skal generere en omsetning på 500 millioner kroner innen 2019.