Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste – Simulering av skarp Ammoniakk lekkasje på Hvervenmoveien.

Som et ledd i forebyggende beredskap er det utført diverse omvisninger og øvelser sammen med Ringerike brann- og redningstjeneste på våre anlegg. Siste var en skarp øvelse der vår samarbeidspartner på Ammoniakk kjølemaskiner, Therma, simulerte en Ammoniakk lekkasje i vår kjølepark. Viktig å ha øvd i tilfelle uhellet er ute.