Oppstart i Arnemannsveien

Det skal skje mye bygging i Hønefoss sentrum de neste månedene og alle byggene skal kobles til fjernvarmenettet. Tronrud Eiendom er godt i gang med totalrestaurering av Arnemannsveien 3 og har satt i gang jobben med nybyggene på Brutorget. I tillegg kommer hele Øya området utbyggingen når Brutorget er ferdig.
Vi har nå begynt jobben med å legge fjernvarme- og fjernkjølerør langs Arnemannsveien fra innkjøringen på Byggmakker ned til Arnemannsveien 3 som er under totalrestaurering. Vi vil i samme momang legge avgreningen til Fossveien slik at vi kan komme oss over til Brutorget og Fossveien samtidig som trafikken går tilnærmet normalt i Arnemannsveien. Rørene legges nå på nordsiden av veien og det skal bygges et fortau over rørene i etterkant.

Bilde: Gravearbeidene er nå i gang på venstre side av veien der gravemaskinen står på bildet.

Gravearbeider

Det området vi legger rør i nå skal så i en midlertidig periode brukes til omlegging av trafikk i forbindelse med gravearbeidene på Brutorget og i Fossveien. Dette er et område med stor trafikk og det er derfor viktig at både biltrafikk og myke trafikanter følger den midlertidige skiltingen i området. I Fossveien skal kommunen samtidig skifte ut vannrør noe som vil føre til at hele veien blir oppgravd i en periode.

Grave- og kryssningsarbeidet vil etter planen bli foretatt i løpet av vinteren/vår 2016.

Bilde 2: Arnemannsveien 3 blir totalrestaurert av Tronrud Gruppen og er det første bygget vi nå skal koble til fjernvarmeanlegget.

Arnemannsveien 3