Offisiell åpning av anlegget på Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS eies av Vardar AS, Østfold Energi AS og Fitjar Kraftlag.

Anleggsarbeid-Midtfjellet-B750

Fra anleggsarbeidene på Midtfjellet.

Representanter fra Fitjar kommune, grunneierlaget for Fitjarfjellet og entreprenørene Reinertsen og T. Stangeland var med under tirsdagens markering av starten på anleggsarbeidet på Midtfjellet. Fra Vardar deltok Kristin Ankile og adm. direktør Johannes Rauboti.

Arbeidet med første fase av utbyggingen har allerede pågått noen uker, og det er anlagt 1400 meter vei i nordøstlig retning fra brakkeriggen ved Olstjødno. Anleggsarbeidet vil i tiden fremover pågå for fullt, i første omgang med å lage den nye tilkomstveien gjennom Rimbareidfeltet og veien videre oppover Midtfjellet. I desember starter arbeidet med trafostasjonen som skal ligge ved enden av veien i Midtfjellet. De første vindmøllene kommer i august 2012. Når fase 2 er ferdigstilt vil vindmølleparken i Midfjellet bli Norges største og produsere 350-400 GWh fornybar energi i året.

Les mer i Fitjar Posten

Les mer i Sunnhordland