Obligasjonslån børsnoteres 14.01.2013

Registreringsdokument
Verdipapirdokument