Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk på Follum. Det vil være det nyetablerte selskapet «Vow Industries» som skal bygge og eie fabrikken, men denne vil bli tett integrert med forbrenningsanlegget til Vardar Varme på Follum. Anlegget vil bli bygd for å produsere 7-8000 tonn biokull som kan erstatte […]

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste – Simulering av skarp Ammoniakk lekkasje på Hvervenmoveien. Som et ledd i forebyggende beredskap er det utført diverse omvisninger og øvelser sammen med Ringerike brann- og redningstjeneste på våre anlegg. Siste var en skarp øvelse der vår samarbeidspartner på Ammoniakk kjølemaskiner, Therma, simulerte en Ammoniakk lekkasje i vår kjølepark. […]

Vardar halvårsrapport 2020

Børsmelding generalforsamling Vardar 2020

Generalforsamling i Vardar AS   Vardar AS avholdt 18. Juni sin første ordinære generalforsamling etter at eierskapet i selskapet er overført fra tidligere Buskerud Fylkeskommune til kommunene i gamle Buskerud fylke.   Generalforsamlingen vedtok selskapets regnskap, med et overskudd på 173 millioner kroner og sluttet seg til styrets foreslåtte utbytte på 60 millioner kroner.   […]

Vardar Varme og NuevaIT

Fra 2020 tok NuevaIT over faktureringstjenesten for Vardar Varme. Målet er en helautomatisert og forenklet fakturering, med mulighet for blant annet Vipps innbetaling. Håper med dette at vi kan bedre kundereisen ytterligere og gi kunder en lettfattelig energifaktura. Det vil ta litt tid før forbrukshistorikk og «Min side» er på plass, men gjennom dette samarbeidet […]

Vardar Årsrapport 2019

Vardar Varme er med i samarbeid om bærekraftig næringsutvikling

Prosjektet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling i regionen og har som mål å bidra til at det etableres nye energi- og næringssamarbeid i Hønefossområdet. Les mer