Nye vindmøller på Mehuken

De tre ny vindmøllene på Mehuken har nå ankommet havna i Måløy og er klare til å transporteres ut til anlegget. Disse skal erstatte de fem gamle møllene på Mehuken 1 som ble tatt ned sommeren 2014.
Les mer i Fjordenes Tidende