Ny grønn profil

I forbindelse med den nye strategiplanen for konsernet som ble vedtatt i 2010, har den grafiske profilen blitt oppgradert.
Det nye designet signaliserer tydeligere kjernevirksomheten som er produksjon av ren, fornybar energi. Slagordet ”Renewable Energy for the Future” og bruk av grønne farger i logo og designelementer, er viktige faktorer i den nye profilen.

I tillegg til selskapsnavnene, innholder logoen varder. Dette har sammenheng med navnet Vardar, som har sitt utspring fra varde. Tanken bak dette elementet er å gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert – i likhet med Vardar konsernets engasjement.

Det er ikke bare årsrapport og annet trykt materiell som har fått en “ansiktsløfting”. Websidene har også fått nytt design og innhold. Tanken er at websidene skal bli Vardars viktigste kommunikasjonskanal utad i årene som kommer.

Datterselskapene Hønefoss Fjernvarme, Vardar Eurus, Uste Nes, Vardar Boreas og Vardar Eiendom har selvfølgelig også fått ny grønn drakt.
Hønefoss Fjernvarme er det eneste selskapet i konsernet med direkte kontakt med sluttbrukere. Ønske om en lokal forankring ivaretas gjennom slagordet “Grønn energi fra ringeriksskogen”, som allerede er godt innarbeidet.

Den nye profilen er utarbeidet i samarbeid mellom Vardar og reklamebyrået
Puk Jegsen Reklame.