Norwegian Firewoods vedtørke er i gang!

Norwegian Firewood som skal selge ved med merkenavnet Varma har installert en ny stor vedtørke på Follum. Vardar Varme leverer fjernvarme til tørkeprosessen.
Dette er et nytt spennende prosjekt på Follum, med vedproduksjon i stor skala, og hurtig nedtørking ved hjelp av overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegget. Tørka er en såkalt vakumtørke som er brukt som trelasttørke i Tyskland tidligere. Det jobbes nå intensivt for å få den til å virke best mulig for hurtig tørking av ved.

Tre tørkeprosess

Bilde: Veden lastes på jernbanevogner som kjøres inn i tørka. Tørkeprosessen skal vare under ett døgn.

Vedtørke

Bilde: Vedtørka slik den står på Follum pr i dag.