Nå starter vi varmesentralen på Hvervenmoen igjen!

Sommeren nærmer seg og varmebehovet hos våre kunder går naturlig nok ned. Vi starter derfor opp varmesentralen på Hvervenmoen for sommeren onsdag 6 mai, og stenger samtidig varmesentralen på Follum. Observante forbipasserende vil derfor kunne se at det begynner å ryke fra pipa på Hvervenmoen , mens røyken på Follum blir borte.
Årsaken til at dette gjøres er at varmesentralen på Follum er stor, og kan produsere mye mer varme enn kundene våre etterspør i den varme perioden av året. I denne perioden dekker vi hele behovet i nettet med den vesentlig mindre varmesentralen på Hvervenmoen, og får også utnyttet varmen fra kjølingen vi selger i området. Denne sentralen virker da mer effektivt og er billigere å drifte enn Follumsentralen. Etterhvert som vi får enda flere kunder vil vi sansynligvis kjøre Follumsentralen hele året. Våre nåværende kunder vil ikke merke noe til at vi bytter fyringssentral på onsdag hvis alt går etter planen.

Hva er fjernvarme