Nå skal vi legge fjernvarmerør i Ankersgate til nye St. Hanshagen boligsameie!

Vardar Varme AS skal legge fjernvarmerør i Ankersgate bort til det nye boligprosjektet i Ankersgate 8 som har fått navnet St. Hanshagen boligsameie. Fjernvarmerørene er tidligere lagt til Felleskjøpet i nr 22. Vi legger nye rør i Ankersgate forbi Tools Røgeberg og inn stikkveien mellom Røgeberg (Nr 16) og HRB (Nr 10).
Rørene vil bli lagt på samme side av veien som Tools Røgeberg og veien blir ikke stengt. Det vil imidlertid bli noe innsnevring av veibanen mens gravearbeidet pågår. Arbeidet med rørtraseen i Ankersgate vil pågå fra 18 november og er ferdig 27 november.

Bilde: Rørene vil bli lagt i veibanen mot Tools Røgeberg i nr 16.

Fjernvarmerør

Informasjon om nye St Hanshagen boligsameie:

Det blir i første omgang oppført ett bygg med 25 leiligheter, parkeringskjeller, heis, selveierleiligheter med gode planløsninger og store hjørneterrasser på opptil 31 kvm! Bygget er planlagt å stå ferdig i god tid før jul i 2016. Området er regulert til et tilsvarende leilighetsbygg til nærmere Ankersgate. Bygging av dette avhenger av tilstrekkelig antall solgte enheter. (Kilde; Tronrud Eiendom)