Nå fyrer vi på Follum igjen!

I sommerhalvåret leverer vi all varme fra vår fyrsentral på Hvervenmoen. Den er stor nok i den varme perioden av året der våre kunder har lite behov for oppvarming. På Follum blir sommerperioden brukt til vedlikehold og flisproduksjon.
Selv om det fortsatt er forholdsvis varmt i været nærmer vinteren seg. Vi har derfor i dag startet opp anlegget på Follum som har mye større kapasitet enn anlegget på Hvervenmoen. Da er vi godt forbredt til vintersesongen og har stor leveringskapasitet når kulda kommer krypende. Anlegget på Hvervenmoen stanses da for sesongen og brukes bare som back up i vinterhalvåret.

Bilde: MBK (Multibrenselskkjele) på Follum er stor nok til å varme opp alle våre kunder i Hønefoss by.

Multibrenselskkjele